FYSIKA
Introductie
Stacks Image 26
Stacks Image 54


Gezondheid is net een puzzel…
Gezondheid is een samenspel van fysieke gezondheid, wat je eet, invloeden uit je omgeving, leefstijl en psychologisch evenwicht. Al deze onderdelen passen als puzzelstukjes in elkaar.

Stacks Image 32


Holistisch
Bij chronische ziekteprocessen staan klachten vaak niet op zichzelf; het symptoom bestrijden is dan slechts een korte termijn oplossing. Deze processen zijn veelal gedurende een langere periode opgebouwd en kunnen meerdere oorzaken hebben. Ik ga daarom uit van een brede benadering, waarbij ik op een holistische manier naar uw klachten kijk.

Klachten kunnen een fysieke oorzaak hebben, maar er kunnen ook emotionele processen onder liggen, zoals onverwerkte emoties en trauma’s. Dit kan uiteindelijk tot uiting komen in fysieke klachten. Het inzicht krijgen en bewust worden van deze processen zijn dan een belangrijke fase om weer in balans te komen.


Integraal en functioneel
Uw lichaam is een ingenieus en prachtig samenwerkend systeem. En elk orgaan maakt daar onderdeel van uit en functioneert in samenhang met al uw andere organen. We noemen dit functionele geneeskunde.
Als klachten tot uiting komen in een bepaald orgaan, is het belangrijk om ook te kijken naar het effect op andere organen. Deze werkwijze is een belangrijk uitgangspunt voor het bereiken van een integrale gezondheid.


Oorzaak en gevolg
We gaan samen werken aan de klacht zelf, maar ook kijken waar de klacht vandaan komt. Het vinden van de oorzaak leidt ten slotte vaak tot de oplossing van het probleem.

Stacks Image 65
Natuurgeneeswijzen
Natuurgeneeswijzen
Fysika betekent in het Grieks ‘Natuurlijk’. De kracht van de natuurgeneeskunde is het vertrouwen hebben in de intelligente werking van de natuur, namelijk het zelfgenezend vermogen.


Complementair
De behandelingen zijn aanvullend op de reguliere medische zorg en zeer goed in te zetten bij veel chronische ziekteprocessen. Ik streef daarbij naar een goede samenwerking met uw huisarts of andere specialisten.


Persoonlijke aanpak
Het uitgangspunt binnen de natuurgeneeskunde is het streven naar het herstel van uw balans, waarbij de behandeling zijn aangepast aan uw constitutie (erfelijke aanleg), diathese (opgebouwde conditie en belastingen) en leefstijl.


Zelfgenezend vermogen
De natuurgeneeskunde streeft ernaar met de kleinst mogelijke prikkel het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken. Een goede gezondheid begint ten slotte bij jezelf. Door het ontlasten, ondersteunen en prikkelen van het systeem, gaan we het zelfgenezend vermogen van het lichaam aanspreken; we gaan uit van uw eigen kracht!

Stacks Image 76
Werkwijze
Persoonlijk behandelplan
Elk persoon is anders, door genetische aanleg, opgebouwde belasting (emotioneel en fysiek), je leefstijl, omgevingsfactoren, etc. Ik werk daarom niet met standaard behandelprotocollen, maar stel een behandelplan op dat past bij uw profiel.

Na een uitgebreide intake, wordt uw behandelplan opgesteld. Binnen het behandelplan wordt de diagnose, plan van aanpak (therapie) en eventueel een planning opgenomen. Indien nodig kan dit te allen tijde bijgestuurd worden.

Stacks Image 92
Wie ben ik
Stacks Image 98
Door mijn blijvende belangstelling voor onze gezondheid, ben ik de opleiding Natuurgeneeskunde in Meppel gaan volgen. Met name de brede benadering van de mens als geheel sprak mij zeer aan.

Behalve dat deze opleiding mij veel kennis heeft gebracht over de Natuurgeneeskunde, anatomie, fysiologie en pathologie, heeft het mij veel inzicht gegeven in wie ik ben en hoe ik optimaal functioneer. Een goede gezondheid begint tenslotte bij jezelf. En mijn ervaring is dat een beetje zelfkennis een goede basis vormt om een ander beter te kunnen begeleiden in zijn proces.

Ik ben iemand die niet graag in een hokje geduwd wordt en ik streef er naar om alle facetten van uw gezondheid mee te nemen in uw behandeling. Mijn kracht is het leggen van verbanden, buiten de vaste kaders kijken en het grote geheel overzien, om zo de achtergrond van uw klachten boven water te halen. Persoonlijke aandacht en meedenken in wat voor u haalbaar is staat bij mij voorop.