FYSIKA


Uitgebreide intake tijdens eerste consult
Indien nodig krijgt u voorafgaand aan het eerste consult een vragenlijst krijgt toegestuurd om vooraf vast in te vullen. Het eerste consult vormt een uitgebreide intake ter inventarisatie van mogelijke oorzaken van uw klachten. Ik besteed hier veel aandacht aan, zodat ik een volledig beeld krijg van uw klachten, eerder doorgemaakte ziekteprocessen, voedings- en leefstijlpatroon, omgevingsfactoren, erfelijke aanleg, stofwisseling, energiepatroon en emotionele factoren.

Voor de diagnose maak ik gebruik van zowel de Westerse als de Chinese natuurgeneeskundige (TCM) principes. Meten is weten en laboratoriumonderzoek is hierbij een belangrijk onderdeel. Afhankelijk van de klachten maak ik verder gebruik van diverse andere technieken, zoals;
  • Iriscopie
  • Tong- en/of polsdiagnose
  • Voetreflexologie
  • Constitutiebepaling
  • Statiek (lichaamshouding)
  • Gelaatsdiagnostiek
  • Segmentdiagnostiek (via de ruggenwervels)
  • Elektro Acupunctuur.
Stacks Image 65
Iriscopie
Irisdiagnose
Het oog spreekt voor u. Irisdiagnose is voor mij een belangrijke diagnostische methode, omdat de iris een prachtige weergave geeft van uw erfelijke aanleg en de opgebouwde belastingen. Hier is terug te vinden welke organen zwaar belast worden en welke functies extra aandacht behoeven.

Stacks Image 106
Voetreflexologie
Voetdiagnostiek De onderkant van uw voeten vormen de reflexzones van uw organen en stofwisseling en zijn als het ware een afdruk van het functioneren van uw totale systeem . Door uw voet op gevoeligheden, kleur, doorbloeding en structuur te onderzoeken, kan de voetdiagnostiek een belangrijke bijdrage bieden bij een mogelijke diagnose.

Net als bij de irisdiagnostiek maakt de voet inzichtelijk welke organen en gebieden aandacht en ondersteuning behoeven.

Stacks Image 113
Segmentdiagnose
Segmentale organisatie Wist u dat uw ruggenwervels een belangrijke indicatie kunnen geven van de oorsprong van uw klachten? Het lichaam is opgebouwd volgens segmenten, net als de etages van een hoog gebouw. Organen of lichaamsdelen worden vanuit een segment door dezelfde ruggemergwortels aangestuurd. Per segment heb je een zo een gemeenschappelijke organisatie van huid, spieren, skelet, en organen. We kunnen zowel diagnostisch als therapeutisch van deze segmentatie gebruik maken.

Stacks Image 76
Laboratoriumonderzoek
Laboratoriumonderzoek kan nodig zijn bij bloed-, feces- en/of urinebepalingen. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in allergieën, intoleranties of ontstekingsprocessen.

Ziekte van Lyme
Bij de ziekte van Lyme kan laboratorium onderzoek aangevraagd worden bij gespecialiseerde laboratoria zoals bijvoorbeeld ProHealth in Weert of Arminlabs in Augsburg (Duitsland).


VOLL) testen uit te voeren. Dit kan zeker bij de ziekte van Lyme praktisch zijn, alvorens we uitgebreide testen bij een laboratorium gaan aanvragen.


Bij twijfel over uw ziekte of aandoening, raadpleeg altijd eerst uw behandelend arts of specialist. Ik werk graag samen met uw huisarts of specialist. Ik beschouw mijn therapie als complementair, dat wil zeggen, aanvullend op de reguliere medische zorg, waarbij het ene het andere niet hoeft uit te sluiten, maar waar mogelijk elkaar juist kan versterken.