FYSIKA
Bach Bloesem therapie
De energetische werking van Bach Bloesems grijpen in op de gemoedstoestand van de mens, waar vaak een oorzaak van ziekte uit kan voorkomen.

Er zijn een viertal categorieën van gemoedstoestanden op basis waarvan Bach Bloesem zijn ingedeeld;
• Angsten
• Onzekerheden
• Onvoldoende interesse voor het heden
• Eenzaamheid
Binnen deze categorieën zijn diverse typeringen ondergebracht, op basis waarvan een persoonlijk mengsel samengesteld kan worden.