FYSIKA
Mocht er een vraagstuk zijn dat buiten mijn expertise valt, zal ik u graag doorverwijzen naar een specialist op dat vlak.